FVSZME - Aktualitások - 12 pont -


12 pont

26 március 2019

Független Városi Szövetség- Magyar Egyesület

Postacím: 6726 Szeged, Bérkert utca 7

SZEGED-NEMZETI KEREKASZTAL 12 PONTJA

2019 Március 23.

 

 

 1. Az értékrend alapú Magyar Nemzet állapotának és megmaradásának hiteles kiértékelése és javaslattételei.
 1. A hiteles magyari népek történelem tanítása, melynek alapja a szkíta-pártus-hun-avar –magyar egység, azonos népek és nyelv, melyet magyar és nemzetközi kutatók már igazoltak.
 1. A hatalmi szándékkal létrehozott judeo-kereszténységet megelőző kereszténység és Egy Isten hit, szeretet vallás visszaállítása Jézus hiteles tanítása szerint. Őseink (Atilla) hagyatéka szerint tisztelünk minden más vallásút, de egyetlen vallás és hit se ártson a másiknak! Elítéljük az antiszemitizmust, de nem szabad tovább tűrnünk a már több évszázada tartó népünket, nemzetünket, hagyományinkat tudatosan leépítő „semmítőizmust” is, melynek kommunista szlogenjét énekeltették egykor velünk: ( „ a múltat végképp eltörölni, rabszolga-had indulj velünk”)
 1. Széchenyi István Magyar Tudományos Társaságot alapított. A fentiek szellemében a Magyar Tudományos Akadémia azonnali átszervezése, hogy valóban a magyar nemzet érdekeit szolgálja. Jelenleg ez egy „Magyartalanító Akadémia”- lásd finnugor elmélet erőltetése. A magyarsággal kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek (genetika, régészet, nyelvészet, stb.) figyelembevételével az Akadémia helyes útra terelése.
 1. Jelenleg Magyarország, a magyar nemzet kiszolgáltatott helyzetben, végveszélyben van. Magyarország a rendszer/módszer-váltást követően a globális pénzügyi körök által vezényelt privatizáció során, melyet a nemzet nem hagyott jóvá, szinte mindenét elvesztette.(ipar, kereskedelem, élelmiszer feldolgozó ipar, stb.) Az Európai Egyesült Államok erőszakos létrejötte, csak tovább rontana helyzetünkön. Valódi rendszerváltás, erkölcsi értékrend váltás szükséges a magyar nép megmaradása érdekében.
 1. A jelenlegi profitérdekeltségen alapuló mezőgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozás miatt termőtalajaink pusztulnak. A termelt alapanyagok beltartalmi értékének drasztikus romlása, és az élelmiszerek káros adalékanyagainak hatása miatt súlyos megbetegedések jelentkeznek már ma is. Ma már a vadállományt is etetni kell, mert azok is éheznek. A falvak, a faluközösségek népességmegtartó ereje volt mindig is az egyik legfontosabb tényező a nemzet megmaradása érdekében. Ezt ismét helyre kell állítani!  Bio/öko élelmiszertermelés és a falvakban történő feldolgozás, magyar üzletlánc hálózaton keresztül történő értékesítés a városi lakosság részére. Az egészséges élelmiszereknek óriási kereslete lesz a jövőben külföldön is. Ennek a megvalósításához ismételten „földreformra” van szükség.
 1. A magyar nemzeti ipar és kereskedelem helyreállítása. Ne csak összeszerelő üzemek létezzenek, hanem magas hozzáadott értékű magyar termékek kerüljenek előállításra és értékesítésre itthon és más országokban is. Ütőképes magyar honvédelmi és határvédelmi erő kialakítása a XXI. században várható akár erőszakos migráció/invázió megállítására. Kötelező fél/egy éves sorkatonai szolgálat alapján kialakított nagy létszámú tartalékos haderő felállítása.
 1. Környezetünk és közösségeink tudatos védelme a levegő, víz, talaj, élelmiszer szennyezések és lelki szennyezések azonnali megállítása.
 1. A jelenlegi profit-érdekelt- „betegségügyi és betegségmegtartó rendszer” azonnali felszámolása és valós és hiteles, a megelőzést és egészségvédelmet szolgáló magyar egészségügyi rendszer létrehozása.
 1. A magyar oktatási rendszer rendbetétele! Elsőként a gyermekeinkkel megtanítani a szülők, embertársaink, múltunk, őseink szeretetét, társaik tiszteletét. A valós és hiteles magyar történelem, magyar nyelv oktatása. A mellőzött magyar irodalom, népművészet tanítása és átadása a fiatal generációknak. A csodálatos magyar népzenénkre, nemzeti viseleteinkre, népmeséinkre, mondáinkra legyenek büszkék gyermekeink.  De természetesen a hiteles oktatási rendszer sem pótolhatja a magyar szülők gyermeknevelésben betöltött szerepét.
 1. Jogilag vizsgálják meg a jelenlegi alaptörvény és korábbi kommunista alkotmány létrehozásának jogszerűségét a Szent Korona Országában. A Szent Korona értékrendjének, jogrendszerének a visszaállítása.
 1. Elengedhetetlennek tartjuk a fentebb felsorolt, a Magyar Nemzet sorsát meghatározó, a Szegedi Nemzeti Kerekasztal által elfogadott pontok tudatos, kizárólag szakértelemre alapozott továbbtárgyalását, közzétételét, elfogadásának és végrehajtásának a kikövetelését. Egyénenként szükséges növekednünk a szeretetben és tudatosságban, mert ez növeli a rezgésszintünket, amely maga a megoldás. A Párthus Jézus szerint csak egy törvény van: a szeretet törvénye.

ÁLDÁS!APRÓ JUHÁSZ JÁNOS

WWW.FVSZME.HU alapító-elnök

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG MAGYAR EGYESÜLET

6726 SZEGED, BÉRKERT utca 7.

Tel.-06 70 679 8080-

aprojuhasz 1@gmail .com-

+janos apro juhasz facebook.+

CMM INTERNETES VILÁGTELEVÍZIÓ.-

ÁLDÁS!apó.őrző

Aktualitások

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület 2012 | Levél a honlap készítőjének