FVSZME - Aktualitások Magyar információk - A MAGYAR HÍD -


A MAGYAR HÍD

18 december 2011

A Független Városi Szövetség Magyar Egyesület  ÜZENETE-FÖLHÍVÁSA MINDEN MAGYARHOZ!

MI a meghirdetett céljainkat követve – EGYÖREGISTEN ATYÁNK akaratából ISTENANYÁNK, A NAPBAÖLTÖZÖTT NAGY BOLDOG ASSZONY ANYÁNK, BABBA MÁRIA SZÍNE ELŐTT az ŐSI ANYAJOGUNK helyreállítása érdekében és a SZENTKORONA TÖRVÉNYEI szerint hidat építettünk és építünk az elrabolt területeinken élő, elszakított nemzetrészek között az újbóli magyar nemzetegyesítés-nemzetépítés érdekében! A Világon elsőként itt, Szögedön a Vértó kurgánon általunk fölépített MAGYAR NEMZETI EMLÉKHELYEN fölállítottuk A SZÉKELY HIMNUSZ EMLÉKMŰVÉT. Fölállítottuk annak a 26 éves, Szögedön elhunyt és a Szögedi Belvárosi temetőben nyugvó, ERDÉLYI SZÁRMAZÁSÚ, magyar  fiatalembernek a tiszteletére, akit MIHALIK  KÁLMÁNnak hívtak, s a SZÉKELY HIMNUSZ EGYIK SZERZŐJEKÉNT tisztelünk! Ő Trianon után a KOLOZSVÁRI EGYETEMMEL együtt menekült a mögmaradt KIS MAGYARORSZÁGRA, annak volt az oktatója.

SOHA nem értöttem mög azt a fájdalmat, hogy mit érözhetött ez a gyerök, hogy elvesztötte a szülőföldjét! Így születött  mög, ebben a fájdalomban a SZÉKELY HIMNUSZ!! ENNEK a gyeröknek emeltem föl a szívét és vittem föl a VÉRTÓI KURGÁNRA NAPATYÁNK, a FÉNY ELÉ!! EZT az ANYAORSZÁGI – SZÖGEDI ÜZENETET halloták meg a SZÉKELY TEST-VÉREINK, és küldték el SZÍVÜKET és vele ÜZENETÜKET az anyaországi, s így a szögedi – lassan HITEHAGYOTT – magyarságnak! ŐK OTT SOK EZER ÉVE A VÁRTÁN MA IS EGYSÉGBEN ŐRZIK AZ ŐSI HITÜKET, EGYSÉGÜKET és rájuk bízott ŐRZŐI FELADATOT MARADÉKTALANÚL TELJESÍTIK MA IS AZ EGÉSZ NEMZET BECSÜLETÉT VÉDVE!  Mind a NYOLC SZÉKELY SZÉK elküldte sok ezer éves kincsét, a székely- székenként egy – egy – SZÉKELY KAPUT! TALÁN A VILÁGON itt állított FÖL ÍGY EGYÜTT MIND A NYOLC SZÉKELY SZÉK- Székelykaput! Talán?! EZ IS EGYFAJTA ÜZENET HORDOZÓ KELL HOGY LEGYEN A MÁNAK, AMA ÉLŐ MAGYARSÁGNAK ARRA NÉZVE IS, HOGY APAI FELADATÁT TELJESÍTSE A GYERÖKEI-UNOKÁI, a JÖVŐ SZÁMÁRA – VÉDJE MÖG A CSALÁD, A MAGYAR NEMZET ÉRTÉKEIT MERT EGYKUTYA KÖTELESSÉGE AZT MÖGVÉDENI, GYARAPÍTANI ÉS LEGJOBB TUDÁSA SZERINT BÖCSÜLETTEL ÁTADNI!!

ÜZENET volt ez arra nézvést is, miszerint a végveszélyben lévő MAGYARSÁG figyelmét így kívánták fölhívni, hogy a BAJ NAGY, és ezen CSAK a TISZTÁN MARADT MAGYARSÁG EGYSÉGE-EGYESÜLÉSE tud segíteni és a harcot fölvenni a MAGYAR NEMZET és KÚLTÚRA MEGSEMMISSÍTÉSÉRE fölesküdött idegen erők és az őket kiszolgáló idegenszívű, nemzetáruló – fillérekért megvásárolt – aljas lakájaikkal SZÖMBEN!

Egy HÍDAT ÉPÍTETTÜNK és ÉPÍTÜNK a tranoni határok fölött! Ennek a MAGYAR HÍDNAK A PILLÉREIT RAKTUK LE, bebizonyítva a VILÁGNAK és ÖNMAGUNKNAK, hogy képes a MAGYAR az ÖSSZEFOGÁSRA, az ÚJJÁSZÜLETÉSRE A SEMMIBŐL, mert Ő, a mi EGY ÖREGISTEN ATYÁNK EZT AKARJA ÉS VELÜNK VAN!! ÉS JAJ ANNAK AKI ELLENE CSELEKSZIK!!   MIND a nyolc székely kapu EGYENKÉNT ÉS EGYÜTTESEN – MINT EGYFAJTA ŐRZŐ  megőrizve, kapujába béfaragva – a VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ KINCSET, A SOK EZERÉVES KÚLTÚRÁNK MÁIG HATÓ ÜZENETÉT átadta! AKI A SZÍVÉVEL tud olvasni AZ ÉRTI, hogy mit ÜZENTEK A MI SZÉKELYEINK!!

2012 év ,ÚJKENYÉR HAVÁBAN az álltalunk EHATÁROZOTTAK SZERINT A SZÖGEDI SZERÖN találkozunk ismét  a SZÉKELYSÉG és a MAGYARSÁG mögmaradt TISZTÁJÁVAL!! Várunk mindönkit, aki HOZZÁ AKAR TÖNNI és  NEM EVÖNNI BELŐLE!! EZT MINDÖNKI VÖGYE KOMOLYAN, még a GAZ-EMBÖR IS!!

VÁRJUK A JELENTKÖZÉST!!

ÁLDÁS!
APRÓ JUHÁSZ JÁNOS őrző és VITÉZ ZETÉNYI CSUKÁS FERENC székkapitány

Aktualitások, Magyar információk

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület 2012 | Levél a honlap készítőjének