FVSZME - Aktualitások


Bejegyzések a(z) Aktualitások-n belül:

12 pont

26 március 2019

Független Városi Szövetség- Magyar Egyesület

Postacím: 6726 Szeged, Bérkert utca 7

SZEGED-NEMZETI KEREKASZTAL 12 PONTJA

2019 Március 23.

 

 

 1. Az értékrend alapú Magyar Nemzet állapotának és megmaradásának hiteles kiértékelése és javaslattételei.
 1. A hiteles magyari népek történelem tanítása, melynek alapja a szkíta-pártus-hun-avar –magyar egység, azonos népek és nyelv, melyet magyar és nemzetközi kutatók már igazoltak.
 1. A hatalmi szándékkal létrehozott judeo-kereszténységet megelőző kereszténység és Egy Isten hit, szeretet vallás visszaállítása Jézus hiteles tanítása szerint. Őseink (Atilla) hagyatéka szerint tisztelünk minden más vallásút, de egyetlen vallás és hit se ártson a másiknak! Elítéljük az antiszemitizmust, de nem szabad tovább tűrnünk a már több évszázada tartó népünket, nemzetünket, hagyományinkat tudatosan leépítő „semmítőizmust” is, melynek kommunista szlogenjét énekeltették egykor velünk: ( „ a múltat végképp eltörölni, rabszolga-had indulj velünk”)
 1. Széchenyi István Magyar Tudományos Társaságot alapított. A fentiek szellemében a Magyar Tudományos Akadémia azonnali átszervezése, hogy valóban a magyar nemzet érdekeit szolgálja. Jelenleg ez egy „Magyartalanító Akadémia”- lásd finnugor elmélet erőltetése. A magyarsággal kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek (genetika, régészet, nyelvészet, stb.) figyelembevételével az Akadémia helyes útra terelése.
 1. Jelenleg Magyarország, a magyar nemzet kiszolgáltatott helyzetben, végveszélyben van. Magyarország a rendszer/módszer-váltást követően a globális pénzügyi körök által vezényelt privatizáció során, melyet a nemzet nem hagyott jóvá, szinte mindenét elvesztette.(ipar, kereskedelem, élelmiszer feldolgozó ipar, stb.) Az Európai Egyesült Államok erőszakos létrejötte, csak tovább rontana helyzetünkön. Valódi rendszerváltás, erkölcsi értékrend váltás szükséges a magyar nép megmaradása érdekében.
 1. A jelenlegi profitérdekeltségen alapuló mezőgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozás miatt termőtalajaink pusztulnak. A termelt alapanyagok beltartalmi értékének drasztikus romlása, és az élelmiszerek káros adalékanyagainak hatása miatt súlyos megbetegedések jelentkeznek már ma is. Ma már a vadállományt is etetni kell, mert azok is éheznek. A falvak, a faluközösségek népességmegtartó ereje volt mindig is az egyik legfontosabb tényező a nemzet megmaradása érdekében. Ezt ismét helyre kell állítani!  Bio/öko élelmiszertermelés és a falvakban történő feldolgozás, magyar üzletlánc hálózaton keresztül történő értékesítés a városi lakosság részére. Az egészséges élelmiszereknek óriási kereslete lesz a jövőben külföldön is. Ennek a megvalósításához ismételten „földreformra” van szükség.
 1. A magyar nemzeti ipar és kereskedelem helyreállítása. Ne csak összeszerelő üzemek létezzenek, hanem magas hozzáadott értékű magyar termékek kerüljenek előállításra és értékesítésre itthon és más országokban is. Ütőképes magyar honvédelmi és határvédelmi erő kialakítása a XXI. században várható akár erőszakos migráció/invázió megállítására. Kötelező fél/egy éves sorkatonai szolgálat alapján kialakított nagy létszámú tartalékos haderő felállítása.
 1. Környezetünk és közösségeink tudatos védelme a levegő, víz, talaj, élelmiszer szennyezések és lelki szennyezések azonnali megállítása.
 1. A jelenlegi profit-érdekelt- „betegségügyi és betegségmegtartó rendszer” azonnali felszámolása és valós és hiteles, a megelőzést és egészségvédelmet szolgáló magyar egészségügyi rendszer létrehozása.
 1. A magyar oktatási rendszer rendbetétele! Elsőként a gyermekeinkkel megtanítani a szülők, embertársaink, múltunk, őseink szeretetét, társaik tiszteletét. A valós és hiteles magyar történelem, magyar nyelv oktatása. A mellőzött magyar irodalom, népművészet tanítása és átadása a fiatal generációknak. A csodálatos magyar népzenénkre, nemzeti viseleteinkre, népmeséinkre, mondáinkra legyenek büszkék gyermekeink.  De természetesen a hiteles oktatási rendszer sem pótolhatja a magyar szülők gyermeknevelésben betöltött szerepét.
 1. Jogilag vizsgálják meg a jelenlegi alaptörvény és korábbi kommunista alkotmány létrehozásának jogszerűségét a Szent Korona Országában. A Szent Korona értékrendjének, jogrendszerének a visszaállítása.
 1. Elengedhetetlennek tartjuk a fentebb felsorolt, a Magyar Nemzet sorsát meghatározó, a Szegedi Nemzeti Kerekasztal által elfogadott pontok tudatos, kizárólag szakértelemre alapozott továbbtárgyalását, közzétételét, elfogadásának és végrehajtásának a kikövetelését. Egyénenként szükséges növekednünk a szeretetben és tudatosságban, mert ez növeli a rezgésszintünket, amely maga a megoldás. A Párthus Jézus szerint csak egy törvény van: a szeretet törvénye.

ÁLDÁS!APRÓ JUHÁSZ JÁNOS

WWW.FVSZME.HU alapító-elnök

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG MAGYAR EGYESÜLET

6726 SZEGED, BÉRKERT utca 7.

Tel.-06 70 679 8080-

aprojuhasz 1@gmail .com-

+janos apro juhasz facebook.+

CMM INTERNETES VILÁGTELEVÍZIÓ.-

ÁLDÁS!apó.őrző

NYÍLT LEVÉL-KŐVÁRI ÁRPÁDNAK

19 március 2019

NYÍLT LEVÉL-KŐVÁRI ÁRPÁDNAK a FIDESZ szegedi szervezetének PROGRAM-KOORDINÁTORÁHOZ!!!! (alá)HOGYAN és KIK GYILKOLTÁK MEG KÉTSZER-KÖZVETLEN AZ INDULÁS ELŐTT!!!- -A VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ–SZEGED VÁROS RÉGIÓ-KÖZPONTTÁ VÁLÁSÁNAK-(kb 60 SZAKVÉLEMÉNNYEL-B E M I N Ő S Í T E T T!!!) FEJLESZTÉSI PROJEKTJÉT-amely SZEMBEMENT A jelenlegi”NYUGATI-GYARMATOSÍTÁSSAL”!!valamint FEJLESZTÉSI PROGRAMUNK A MAGYAR NEMZETI és SZEGED VÁROS és a RÉGIÓ TELEPÜLÉSEINEK ÉRDEKEIT TARTOTTA SZEM ELŐTT-BIZTOSÍTVA SOK SZÁZEZER MAGYAR MUNKAHELYET-A SZÜLŐKÉPES FIAINK H A Z A H O Z Á S Á T a “jó pénzért”(???!!)—tervezetten kicsábított “rabszolgaként” élő “NYUGATRÓL”!!!???!!!”

Kővári Árpád a FIDESZ SZEGEDI SZERVEZETÉNEK PROGRAM KOORDINÁTORA kezeihez!
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
1)A VILÁG UTCÁJA PROJEKT KIVONAT ELÉRHETŐ-HONLAPUNK KEZDŐOLDALÁN!!(KATTINTS RÁ!!WWW.FVSZME.HU-(olvasd-HALLGASD!!-terjesztd!)Inf.:HONlapunkat a VILÁG kb 160!!országából látogatják REND!!SZER!!esen!!Lásd-kezdőlap-Látogatási Világtérkép(kattints rá!)

2)Kiegészítő információk:KURUC INFO:(2019 Március 17)”MIELŐTT ORBÁN-MARTONYI JÁNOST ÜLTETNÉ SCHMITT HELYÉRE(RÉSZLETEK EGY BESÚGÓ “MUNKÁSSÁGÁRÓL”!) (EZ SZINTE HIHETETLEN-,HOGY Ő VOLT Dr SZALAI polgármester(MSZP)és dr VÁNYAI ÉVA(MDF) alpolgármesterrel együtt a a VILÁG UTCÁJA PROJEKT ELSŐ GYILKOSA???!!(MA!!!SZEGED-RÓKUSI KRT-+FRANCIAHÖGY”- TESCÓ nagyárúház!) HARMADSZORRA IS FÖLAJÁNLOTTAM A VÁLASZTOTT MAGYAR KORMÁNYNAK-SZÜLŐVÁROSOMÉRT-FIAINKÉRT-A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT-A MAGYAR JÖVŐÉRT!! TUDOM,HOGY MEGÉRTIK-MIÉRT KELL MÁR VÉGRE SZEGEDEN IS – “RENDSZERT VÁLTANI!!!!”

3)A VILÁG UTCÁJA PROJEKT-(AMELYET az “ELSŐ ORBÁN KORMÁNY”-pályázatunk alapján(MÁR EGYSZER BEMINŐSÍTETT!!) közel EGY MILLIÁRD Ft-VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSSAL MÁR EGYSZER BIZTOSÍTOTTA a kb.2000 fh.-es TÖBBFUNKCIÓS KONGRESSZUSI-HANGVERSENY-RENDEZVÉNY-KIÁLLÍTÁSI stb.- (14 FŐ FUNKCIÓ!!!) KÖZPONT MEGVALÓSÍTÁSÁRA!!—–amelyet Dr Bartha pm.-Dr Tímár alpm.-“másra költött???!!!”) -A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA az EGYETLEN EGY FÖLTÉTELE és A L A P J A SZEGED RÉGIÓ KÖZPONTTÁ VÁLÁSÁNAK-az érintett régió TELEPÜLÉSEINEK FÖLEMELKEDÉSÉNEK ,majd jöhetnek az “IPARI PARKOK”–“,LOGISZTIKAI KÖZPONTOK”-“EURÓPAI DECENTRUMOK”(???!!-AZ MI???!!) stb

Tisztelettel:APRÓ JUHÁSZ JÁNOS a WWW.FVSZME.hu-alapító elnöke-A VILÁG UTCÁJA PROJEKT (még élő!!)ATYJA!

 

tovább…

Meghívó

13 március 2019

SZER 2018.06.23 – Szeged

13 június 2018
A Hun fajú pusztai, lovas-nomád népek az év legfontosabb napjainak tartották a napfordulókat. A nyári napforduló a fény kiteljesedésének az ünnepe,ilyenkor jár legmagasabban a Nap ! Mi Ajtony Nemzettsége a Sár Kán-ok az ,,arany urai” ,ilyenkor tisztelgünk az életet adó Nap Atya Gonüz a, Naporcájú teremtő ereje előtt. Őseink szokása szerint Szert tartunk Június 23-án Szegeden a vértói kurgánon 15 órai kezdettel, az Aranykopjások Fővezérének Apró Juhász Jánosnak a tiszteletteljes engedélyével.

A szertartást jómagam a ,,Hétből a hetedik” Ifj. Nagy Imre fogom tartani.

Mindenkit szeretettel várunk ,aki tiszta lélekkel és erkölccsel kívánja átélni Őseink Szellemiségét,eme jeles ünnepnapon ! Az ŐsTen Áldása legyen minden igaz Magyaron !!!!!!!

 Tisztelettel : Nagy Imre

Apró Juhász János – ÉLETEM ÉLETÉRZÉSEI

17 május 2018
Kiemelhetsz egy embert a szülőföldjéről, de a szülőföldjét sohasem emelheted ki az emberből.
/Siddhartha Mukherjee/

 

FELHÍVÁS A VILÁG MAGYARSÁGÁHOZ,ÉS MINDEN JÓAKARATÚ EMBERHEZ!

A Jóisten teremtette,és a Haza ihlette az életművet, az alkotásokat és azt a boldogságot,amelyet a testvérnek született magyar jelent a szükség idején.

Köszönjük ,hogy az Egész Magyar Nemzet és a Székely Testvéreink összefogásával megszületett a Szöged Vértói Székely Magyar Nemzeti Emlékhely.

 

SEGÍTSETEK MAGYAROK,HOGY EZ AZ ÉLETMŰ (társadalmi kortörténet) KÖNYV FORMÁJÁBAN IS MEGJELENHESSEN!

 

KÉRJÜK TÁMOGASSÁTOK,HOGY MAGYARORSZÁG MINDEN TAGJÁT ÖSSZEKÖTŐ VÉRVONALUNK, “A VILÁG UTCÁJA”MEGÉPÜLHESSEN!

 

“A VILÁG UTCÁJA”Projekt a világon egyedül álló,és 60 nemzetközi szakértő egyhangú beminősítésével világdíjat nyert!

Egyik legfontosabb alapja,és feltétele Magyarország és a szomszédos országok területén lévő települések,vállalkozások,természetes személyek felemelkedésének .

A program szakmailag igazoltan több ezer munkahelyet teremt multiplikatív módon(dominó elv szerűen-állandó további fejleszthetőséggel).

Mindez több milliárd összegű adóbevételt jelent a résztvevő régiók,települések számára.

A BONNI GAZDASÁGI EMPIRICA KÖZPONT a kiváló megtérülési mutatókat igazolta és “A “minősítéssel ajánlotta a leendő befektetők felé.

A projekt kivonata elérhető a www.FVSZME.hu kezdőlapján.

 

Tisztelettel és szeretettel várjuk a beruházókat!

 

Minden támogatást köszönettel fogadunk a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület elérhetőségén :

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG MAGYAR EGYESÜLET
6726,Szeged,Bérkert u.7.
Számlavezető pénzintézet: 3A TAKARÉKSZÖVETKEZET
6726 Szeged,Fő fasor 19.
bankszámlaszám: 57400097-11130819

 

A Fény, a Magyar Feltámadás Emlékjele

12 május 2018

A fény, a magyar feltámadás emlékjele

A kép középen Anahita = anyahitű legfelsőbb Istenanyánk kezében a két párduccal, Hunorral és Magorral. Előtte a sólymot tartó Deédes Aranyasszony. A kép bal oldalán a tüzet tartó Nekese fősámán látható. A Deédes Aranyasszony mögött született fia, a városalapító Szöged vezér.

tovább…

Nyári napfordulós ünnep – 2017.06.20.

15 június 2017

MEGHÍVÓ

TISZTELT HONFITÁRSUNK!

A FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG – MAGYAR EGYESÜLET és testvérszervezetei 2017. június 20-án, kedden 17 órai kezdettel Szegeden, a vértói Székely-Magyar Emlékhelyen tartják a több ezer éves ősi nyári napfordulós ünnepünket (szert!), amelyre igaz szeretettel meghívunk minden hazájáért felelősséget érző egyént és szervezetet a szeretet és nemzeti összefogás jegyében!

A szert vezeti: Jéga Szabó Adrienn

ÁLDÁS!
APRÓ JUHÁSZ JÁNOS
FVSZME alapító, elnök-apó-őrző

Következő oldal »
Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület 2012 | Levél a honlap készítőjének