FVSZME - Képviselői munka - Előterjesztés -


Előterjesztés

6 július 2010

Apró Juhász János immár hatodik alkalommal nyújtotta be előterjesztését a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének részint a határon túli magyarság védelme, másrészt a Magyar Nemzet egyesítése tárgyában.


Apró Juhász János Önkormányzati képviselő

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG – MAGYAR EGYESÜLET

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének

Dr. Botka László Úr részére

S z e g e d

Tisztelt Polgármester Úr!

2008. október-november. Fölvidék-Szlovákia: „Hunokat a gázkamrába, magyarokat a Dunába!” – Dunaszerdahely: indok nélkül véresre vert magyar állampolgárok, szurkolók – mert magyar. Délvidék, Bácska-Szerbia-Temerin: „halál a magyarokra”! stb.

Ismételten benyújtom – immár hetedik alkalommal – előterjesztésem  Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének részint a határon túli magyarság védelme, másrészt a Magyar Nemzet egyesítése tárgyában.

Képviselővé történt megválasztásomat követően az Ön által vezetett Közgyűlés minden alkalommal tárgyalás nélkül levette előterjesztéseimet napirendjéről. Bízom benne, és Önben, hogy MOST MEGTÁRGYALHATJUK, mert a baj nagy  – a felelősségünk közös, a nemzeti összefogás elengedhetetlen!

Ön, mint a Magyar Országgyűlés választott képviselője is tudatában van mindazon tényeknek, amelyek a határon túlról érkeznek nap mint nap.

Új fejleményként jelentkeztek 2008 évben és tudatosultak a hazai és a nemzetközi közvélemény által is kiemelt figyelemmel és megdöbbenéssel kísért következő események:

Izrael állami vezetője Simon Perez Úr bejelentette igényét nemzetközi nyilvánosság előtt, hogy Magyarországra annak népére, területére, kultúrájára, gazdaságára igényt tart! Ezen megdöbbentő nyilatkozattal kapcsolatban a magyar és nemzetközi sajtón kívül, a magyar állami vezetők és a magyar országgyűlés is érthetetlen módon hallgat és hallgatott vagy hatástalan – erőtlen látszat nyilatkozatokkal tiltakozik.

Románia (Európai Uniós tag) országgyűlésének egyik parlamenti pártjának vezetője nyilatkozta, hogy a közel három milliós erdélyi magyarságot ki kell telepíteni, – ha kell erőszakkal, ha kell kivásárlással.

Oroszországból ugyancsak nyugtalanító híreket kapunk, amelyben bizonyos orosz körök Magyarországot ismét hatalmuk alá kívánják hajtani.

Szlovákia (Európai Uniós tag) törvényhozó testülete 2008. évben megerősítette a fölvidéki magyarságot minden tekintetben megalázó és diszkrimináló, a magyar kollektív bűnösséget dekraláló un. Benes dekrétumot.  Az egyetemes magyar kulturális hagyományokat bemutató múzeumokról eltávolították a magyar feliratokat. A magyar  vezetőket sorra leváltották. Malina Hedvig magyar diáklányt véresre verték, mert magyarul beszélt. A választásokhoz kapcsolódó közigazgatási határokat akként módosították, hogy magyar képviselőjelöltnek esélye se legyen a törvényhozásokban résztvenni. Az oktatásban meghamisították a magyar történelmet és minden területen a magyar oktatás visszaszorítására, tönkretételére történnek intézkedések.

Kettős állampolgárságok a szomszédos baráti országokban. Szinte valamennyi környező ország Szerbia, Szlovákia, Románia, Szlovénia, Horvátország törvényhozó testületének döntése nyomán 2005, 2006, 2007 évben biztosította, illetve megadta valamennyi határán túl élő nemzetrészének, nemzet tagjának a kettős állampolgárságot.

Általános: Nem szűntek meg a határon túl élő magyar nemzet részeinket ért lelki és fizikai támadások, atrocitások, a magyar nemzeti szimbólumainknak a folyamatos meggyalázásai. Az elcsatolt területekről folyamatos a magyarság kivándorlása. Magyarországon a népesség folyamatosan csökken, évente 30 ezerrel vagyunk kevesebben. A lakosság öregedési aránya az újszülöttekhez képest végzetes tendenciát mutat. Gyakorlatilag megszűnik a nemzet reprodukciós képessége, ereje és végül kihal! Az ENSZ jelentés több százezer naponta éhező gyermeket regisztrált 2007 évben Magyarországon. Az emberek tömegével kerülnek a nyomorszint alá. A magyarországi fiatalok tíz- és százezrei kénytelenek bérrabszolgának szegődni bizonyos nyugati országokba. Kint egy megtűrt, nyomorult, idegen, minden kiszolgáltatottságnak és megalázásnak kitéve, aki éjjel sír, és álmában hazavágyik. HAZA! Az átlagos magyar fiatal családalapítási esélye egyenlő a nullával. Gyakorlatilag és a súlyarányokat figyelembe véve megszűnt a magyar ipar, a magyar kereskedelem, a magyar bányászat. Agonizál a magyar kutatásfejlesztés, a mezőgazdaság, állattenyésztés, az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a közlekedés! Megszűnt  az ország és a nemzet szuverenitása?! És ez már nem egy párt ügye! Ez már egy közös nemzeti ügy, a mi ügyünk!

Tisztelt Polgármester Úr! – Tisztelt Képviselő Úr!

Mindannyiunknak, mint választott- felelős képviselőknek elsőrendű és alapvető feladatunk és kötelességünk a nemzet és a nemzeti értékek, érdekek védelme. A magyar társadalom fásultsága, elkeseredettsége, a magyar gazdaság folyamatos lemaradása (a szomszédos országokhoz képest is!), nemzetünk folyamatos sorvadása,

pusztulása, létszámának folyamatos csökkenése  a választott politika végletes megosztottsága MEGKÖVETELI A CSELEKVÉST MINDEN FELELŐS REGNÁLÓ POLITIKAI ERŐTŐL. A  FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG – MAGYAR EGYESÜLET ezt vállalta föl, ezt rögzíti az Alapszabálya.

Tisztelt Polgármester Úr! – Tisztelt Képviselő Úr!

A korábbi előterjesztéseimhez képest, a helyzet annyiban változott 2008. őszére, hogy Magyarország gazdasága, társadalma az összeomlás szélére sodródott. Meggyőződésem, hogy első lépésként nem a Nemzetközi Valuta Alap kölcsönként adott dollár milliárdjai fogják megoldani ezt a nemzet számára is végzetesen tragikus helyzetet. Elsődlegesen a nemzetet újra hitében összetartozásában és erejében kell megerősíteni, ahhoz, hogy e példanélküli traumát túl vészelje, és jövőt tudjon építeni. Ehhez kíván a mi előterjesztésünk is hozzájárulni. Ez a mi közös felelősségünk ma!

Tisztelt Polgármester Úr!

2009. évben folytatódott a határon túli magyarságot ért atrocitások sorozata. A magyar államfőt fölvidéki – szlovákiai látogatását megakadályozva – szlovák rendőr őrmester visszafordította a határról. Megsértve ezzel minden alapvető emberi jogot és európai normát. A délvidéken, így Szerbiában – Bácskában és Bánátban (Szabadkán a testvérvárosunkban) véresre vernek szerb nacionalisták magyar fiatalokat, azért mert magyarul beszélnek. A helyzet csöppet sem javult általánosan sem sehol, ahol a határon túl nagy tömbben magyarság él. Egyik utód állam sem biztosítja azokat a Trianon utáni jogokat, amelyet nemzetközi szerződésben vállaltak, így megemlíthetném a kb. 1,5 millió lélekszámú székely – magyar kisebbség autónomiakövetelését is. Az elmúlt hetekben hozott szlovákiai nyelvtörvény tette föl 2009. évre a koronát, amikor a fölvidéken élő magyarokat, nemzetrészünket már nyelvében, annak használatában, így kultúrájában alapvető emberi jogaiban akadályozzák, illetve gátolják. Végső soron nemzet részeink teljes elsorvasztására és az óhatatlanul bekövetkező asszimilációs un. nemzetstratégiájukat kényszerítik a közel félmilliós magyar nemzeti kisebbségre. A példákat folytatni lehetne, de nem teszem.

Szeged legyen példa, mint annyiszor a történelem során, indítson el a nemzeti egység megteremtése érdekében egy folyamatot, amelyben minden legális és felelőséggel érző politikai erőnek egységes feladata és felelőssége van. Legyen bátorságunk egy újfajta politikai értékrendet fölvállalni, amelynek alapja a bizalom a Nemzetért!

Tisztelettel kérem Önt, hogy az ügy fontosságára való tekintettel az előterjesztést szíveskedjen támogatni.

A Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület elnökeként biztosíthatom Önt, hogy minden támogatásunkat megadjuk Szeged város felelős városvezetésének, amit a nemzet és a város érdekében tervbe vesz és felvállal.

Szeged, 2009. október 26.

Tisztelettel Ön iránt:

Apró Juhász János

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG – MAGYAR EGYESÜLET  – SZEGED

Elnök

Önkormányzati képviselő

Képviselői munka

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület 2012 | Levél a honlap készítőjének