FVSZME - 2008 - Közéleti kávéház – Nemzeti Klub 2008. évi programja -


Közéleti kávéház – Nemzeti Klub 2008. évi programja

9 március 2012

2008. január 20. vasárnap 15 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

A PÁRTATLAN MÉDIA “LELEPLEZÉSE”

Vendég: Prof. Tatai Levente

Házigazda: Bene Gábor

 

2008. január 27. vasárnap 15 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI SZABADEGYETEM
(A Közéleti Kávéház előadássorozata a Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület Nemzeti Klubja szervezésében)
Rovásírásos emlékeink és a tatárlakai korong
A Kárpát-medence és Európa legősibb írásemléke a tatárlakai agyagkorong és tábla. Sajnálatos tény, hogy ezt a világszenzációt tankönyveink legtöbbször meg sem említik. Így érthető, hogy kevesen hallottak róla. A leletekre nem messze Szászvárostól, a Maros árterében találtak rá a régészek.
1961-ben a kolozsvári régész, N. Vlassa és munkatársai 6500-7000 éves agyagtáblákra bukkantak, melyek helyi agyagból készültek. Rajtuk több rovásjelünket is felismerhetjük – azonban mindegyik jel kivétel nélkül megtalálható a mezopotámiai jeltárakban.
Milyen kapcsolat feltételezhető a Kárpát-medencei és a sumer kultúrkör, írásrendszer között? Záhonyi András, a Miskolci Bölcsész Egyesület magánegyetemének tanára, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagja erre a kérdésre is megkísérli a válaszadást.
Ennek során bemutatja Tatárlaka, valamint a közeli Tordos leleteit és a korong jeleinek újszerű csillagászati értelmezését. Ez utóbbi a leletek korának megállapításához is biztos támpontot ad.  Ősi titkok nyomában c. könyvében mindezekről a kérdésekről részletesebben is olvashatunk.
Az előadás másik részében Pecze László, az FVSZME keretei között működő
Szegedi Rovásíró Kör vezetője a székely-magyar rovásírást mutatja be,
majd rovásírásos emlékeink újabb értelmezéseiről tájékoztat. Saját kutatási eredményeit 2006-ban megjelent könyvében (Fejezetek a székely-magyar rovásírás rejtélyes történetéből) írta le.
A Rovásíró Kör nyári tervei közt szerepel, hogy a magyar rovás-ábécé megismertetését egy gyermekek és felnőttek részére tervezett tanfolyam megszervezésével segítse. Ennek részleteiről, valamint a 2007-es rovásíró versenyről és konferenciáról is hallhatunk majd rövid beszámolót.

Előadók: dr. Pecze László (Szeged) és dr. Záhonyi András (Budapest)

 

2008. február 17. vasárnap 15 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

ÖSSZETARTÁS A NEMZETI SORKÉRDÉSEKBEN

Vendég: Éliás Ádám polihisztor

Házigazda: Bene Gábor

 

2008. február 24. vasárnap 15 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI SZABADEGYETEM
A Közéleti Kávéház előadássorozata a Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület Nemzeti Klubja szervezésében
A 907-es pozsonyi csata
A Hódmezővásárhelyen élő történész Londonból települt haza szülőföldjére. Történész oklevelét felnőttként a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerezte meg. Fő kutatási területe a kalandozásoknak nevezett hadjáratok és az Árpád-kor. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagjaként számos konferencián és találkozón vett már részt.
Vajon miért a merseburgi és augsburgi (vesztesnek tekintett) csatákról tesznek elsősorban említést a hazai történelemkönyvek? Erre a kérdésre keresve a választ Dani kutatásai alapján kiderült, hogy a 88 elhallgatott, no meg kalandozásnak nevezett “háborúból” 70-et győztesen vívtunk meg.
A kérdés megértéséhez segítséget jelent egy közismert elv: “a történelmet a győztesek írják”.
Dani Pál előadásában annak a nemzetvédő csatasorozatnak a részleteibe avat majd be bennünket, amelynek során a háromszoros túlerővel támadó Nyugat 907-ben – nem sokkal az utolsó, 895-896-os Honfoglalás után — a magyarság megsemmisítésére tört.
A támadó sereg három csatában történő hősies legyőzése hatalmas áldozatokkal járt. A Dunától északra, a folyón és a Dunától délre zajló ütközetekben egyenlő erők küzdelmére került sor, Árpád több fia is meghalt a csatározások során. Vitatott kérdés, hogy Árpád is e csatákban halt-e meg, vagy a támadásra éppen Árpád elhalálozása miatt merészkedtek ellenségei.
A 907-es magyar győzelem közel 50 évre biztosította a Kárpát-medence békés működését, gazdasági fejlődését. 2007-ben ünnepeltük a honvédő pozsonyi csata 1100. évfordulóját. Most a tavaly augusztusra tervezett, de elmaradt szegedi előadást szeretnénk néhány hónap késéssel pótolni.

Előadó: Dani Pál

 

2008. március 9. vasárnap 15 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

A II. VILÁGHÁBORÚ ELŐZMÉNYEI ÉS OKAI

Vendég: Király József

Házigazda: Bene Gábor

 

2008. március 20. csütörtök 17 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI SZABADEGYETEM
A Közéleti Kávéház előadássorozata a Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület Nemzeti Klubja szervezésében
A magyarok eredete és ősi kultúrája -a magyarság embertani sajátosságai
Dr. Kiszely István antropológus a magyarok eredetét és kultúráját kutatja. Kiemelten foglalkozik az embertani vizsgálatokkal, melynek eredményeit be is mutatja előadásában. Az antropológiai hasonlóság nem jelent automatikusan nyelvi és kulturális rokonságot. Az európai és ázsiai népekkel való összehasonlítás eredményei azonban jellemzően Keletre mutatnak.
A legújabb genetikai kutatások felvetik annak a lehetőségét, hogy a Kárpát-medencében is végbemehetett az a tudományos és kulturális forradalom, amelyet a szakemberek Mezopotámiához (Sumerhez, a bibliai Sineárhoz) és Egyiptomhoz kötnek. A rudabányai és a vértesszőlősi ősember régészeti nyomainak megléte pedig nem zárja ki, hogy a homo sapiens sapiens a Kárpát-medencében, vagyis Európában is kialakulhatott. Ezek a szempontok módosíthatják az Európa benépesülésére, kulturális megtermékenyítésére vonatkozó eddigi elképzeléseket. Mindezekről az érdekes tudományos kérdésekről most egy antropológus fog szakmai összefoglalót adni. Mivel Kiszely István személyesen is bejárta azokat a területeket, amelyek lakóiról, életéről, hagyományaikról beszél, előadását személyes élmények és távoli tájakon szerzett tapasztalatok is színesítik.
Izgalmas beszámolót hallhatunk majd azokról a vizsgálatokról is, amelyek Petőfi feltételezett barguzini sírjával kapcsolatosak. A magyar hatóságok a magyarországi Petőfi-rokonság csontjainak összehasonlító vizsgálatára nem adtak engedélyt – pedig segítségükkel egyértelműen eldönthető lenne, valóban Petőfi csontjait őrzi-e a barguzini “Petrovics” feliratú sírhely.
Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája c. könyvében az előadás anyagáról részletesebben is olvashatunk. A könyv főbb témakörei:
A magyarok elődeiről az írott források alapján; A magyarok nevéről és nyelvéről; A magyarok őseinek szálláshelyei; A magyarság keleti elemei; A magyarság embertanáról; A magyarság ősi írása; A magyar népzene eredetéről; Az ősmagyarok hitvilága (“Magyarul vagyunk keresztények’); Ősi magyar népművészet; Az ősmagyarok háziállatai, földművessége, életmódja, viselete, fegyverei; A Magyar Szent Korona.
A világhálón a következő honlapokon olvashatunk az előadásról:
www.civilcafe.inf.hu
www.istvandr.kiszely.hu
www.fvszme.hu

Előadó: Dr. Kiszely István

 

2008. április 4. péntek 18 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

AMERIKA A REPEDEZŐ CUKORMÁZ ALATT
Gárdián Gábor készülő könyvéről beszélget Miklós Péter történésszel

 

2008. április 20. vasárnap 15 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

A BENES DEKRÉTUMOK

Vendég: Gulyás László egyetemi docens

Házigazda: Bene Gábor

 

2008. április 25. péntek 18 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

FA- ÉS RÍMFARAGÁS
Kalandozás a modern zenei világtól a tradicionális fafaragásig.

Vendég: Gáli Zsolt faműves

Közreműködik: Galeri együttes

Háziasszony: Fehér Zsuzsa újságíró

 

2008. április 26. szombat 17 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

MÁNI, KELET KRISZTUSA NYUGAT BUDDHÁJA
Francois Favre könyvének bemutatója

Vendég: Nagy Lajos (Úny) a könyv kiadója

 

2008. április 27. vasárnap 15 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI SZABADEGYETEM
(A Közéleti Kávéház előadássorozata a Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület Nemzeti Klubja szervezésében.)
Őstörténet és genetika

Előadó: Dr. Darai Lajos
A Kodolányi János Főiskola tanára filozófiából szerzett kandidátusi címet. Tagja a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületnek és a Filozófiai Vitakörnek.
Előadásában a magyar nép és műveltség Kárpát-medencei születéséről és folytonosságáról lesz szó.
Az előadó az elmúlt években a Fríg Kiadónál több könyvet is megjelentetett (Magyar folytonosság a Kárpát-medencében — 2005., Az újkőkori forradalom népe — 2007., Európa mi vagyunk I-II. — 2007-8., Magyar csoda: nemzeti kincs és világörökség — megjelenés alatt).
Szerzőtársa az Ausztráliában élő Cser Ferenc, akivel a legújabb genetikai kutatások eredményeit használják fel az emberiség őstörténetének, az ősember vándorlási útvonalainak modellezésében. Az előadásban megismerhetjük elképzelésüket a Kárpát-medencei magyar őstörténet eddig ismeretlen részleteiről is.

2008. május 25. vasárnap 15 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI SZABADEGYETEM
(A Közéleti Kávéház előadássorozata a Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület Nemzeti Klubja szervezésében.)
Szimbólumok nyomában Szíriában

Hegedűs Zoltán felvételeinek segítségével egy olyan ország kultúrájába nyerhetünk bepillantást, ahol a szimbólumok még a mindennapi élet részei és nem kompromittálódtak úgy, mint a XX. századi Európában, és szinte minden utcasarkon találkozhatunk velük.
Mivel Damaszkusz az egyik legrégibb, 5 ezer éve folyamatosan lakott város,
itt e jelképek az ókor óta töretlenül jelen vannak. Megőrzésük, használatuk
nélkülözhetetlen segítség életünk anyagi és szellemi szférájának összekapcsolásához!

Előadó: Hegedűs Zoltán
Az előadó foglalkozása szerint biológia-földrajz szakos középiskolai tanár.
A Kárpát-medence tájainak és néprajzának megismerése mellett
ismereteit 1988 óta külföldi útjai során szélesítette, Andalúziától és a Pireneusoktól Kisázsián át a belső-ázsiai Altaj-hegységig. Mindenütt az ember (ill. a különböző népek) természettel való benső kapcsolata, vallásos ihletettsége és ezeknek a kultúrában való kifejeződése érdekli.
Ez irányú tapasztalatait etnoszemiotikai és szimbológiai tanulmányokkal, kutatásokkal egészíti ki.
2006-ban 3. törökországi útjához kapcsolódva (melynek apropóját a március végén onnan látható teljes napfogyatkozás adta) tett körutat Szíriában Aleppo – Hamá – Krak de Chevaliers – Damaszkusz – Palmyra – Deir-ez-Zor – Eufrátesz útvonalon.

 

2008. junius 8. vasárnap 15 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

KÖZÉLET A PARLAMENTEN KÍVÜL…

Vendég: Király B. Izabella volt országyülési képviselő

Beszélgetőtárs: Bene Gábor

 

2008. július 9. szerda 18 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

ŐSZINTÉN A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁSRÓL,KÉPES ISMERTETŐ.

Vendég: Szép László tanár (Nyírbátor)

Beszélgetőtárs: Dr. Pecze László rovásírás kutató

Házigazda: Apró Juhász János önkormányzati képviselő

 

2008. július 22. kedd 18 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

A FOLTVARRÁS BEMUTATÁSA-kamarakiállítással

Vendég: Szabóné Tornyai Ilona foltvarró

Beszélgetőtárs: Molnárné Dékány Márta foltvarró

 

2008. augusztus 16-17 szombat, vasárnap

A Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület-Nemzeti Klub szervezésében Szegeden, a Vértónál 2 napos kulturális rendezvényt szervez “CSILLAGOK A VÉRTÓ FÖLÖTT” címmel.
A rendezvény keretén belül folyamatosan zene-tánc együttesek lépnek fel-Szurdi Zsolt és barátai közreműködésével.
Egész nap sportbemutatók, bográcsfőzés, meleg étel, plusz büfé. 17.-én (vasárnap) du. 18.00-kor, a Dombtetőn a 25 évvel megtervezett Emlékjelet-Életfát állítjuk fel, a Magyarok Világ Szövetsége és a Magyarok VII. Világ Kongresszusa közreműködésével.
Mindenkit szeretettel várunk kortól, nemtől, párt illetve ideológiai hovatartozástól függetlenül, aki egyetért a célunkkal, hogy a helyzet komoly és az egyetlen megoldás-kiút: A NEMZETI EGYSÉG; A NEMZET EGYESÍTÉSE; ÉS A NEMZET ÖNBECSÜLETÉNEK visszaadása.

 

2008. november 5. szerda 17 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

NEMZETI KEREKASZTAL AZ EGYENES ÚTRA

Vendég: Dósa István

Beszélgetőtárs: Bene Gábor

Házigazda: Apró Juhász János önkormányzati képviselő

 

2008. november 12. szerda 17 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

NEMZETI KEREKASZTAL AZ EGYENES ÚTRA
KURULTÁJ

Vendég: Vukics Ferenc főszervező

Beszélgetőtárs: Bene Gábor

Házigazda: Apró Juhász János önkormányzati képviselő

 

2008. november 19. szerda 17 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

NEMZETI KEREKASZTAL AZ EGYENES ÚTRA
Merre tovább Magyarország?

Vendég: Gróf Zichy László

Beszélgetőtárs: Bene Gábor

Házigazda: Apró Juhász János önkormányzati képviselő

 

2008. november 26. szerda 17 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

NEMZETI KEREKASZTAL AZ EGYENES ÚTRA
Magyar alkotmány

Vendég: Fay Árpád

Beszélgetőtárs: Bene Gábor

Házigazda: Apró Juhász János önkormányzati képviselő

 

2008. december 3. szerda 17 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

KISGAZDA JÖVŐ?

Vendég: V. Nagy Sándor, a legutoljára bejegyzett kisgazda elnök

Beszélgetőtárs: Dr. Bene Gábor

 

2008. december 5. péntek 16 óra

Szeged Vértó – Életfánál

“Nemzeti Klub”

A Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület lakossági tájékoztatást tart a határon túli magyarság védelme valamint a magyar nemzet egyesítése tárgyában 6. éve eredménytelenül tett közgyűlési előterjesztése tárgyában.
Egyben megemlékezünk a 2004. December 5.-én volt magyarországi népszavazásról, ahol az anyaországi magyarság többsége elutasította a határon túli magyarság kettős állampolgárság megadására tett előterjesztést.
Gyertyát, fáklyát hozzatok! Forró tea lesz!

Vendég: Ti, mindannyian

Moderátor: Dr. Bene Gábor

Házigazda: Apró Juhász János – Független Önkormányzati Képviselő, előterjesztő

A Nemzeti Klub ezen rendezvényére mindenki jóakaratú embert várunk párt, nem, kor, nemzeti és nallási hovatartozástól függetlenül!

 

2008. december 10. szerda 18 óra

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

EGY PALESZTIN ORVOS VISSZAEMLÉKEZÉSEI

Vendég: Dr. Abdul Rahim palesztin orvos

Beszélgetőtárs: Dr. Bene Gábor

 

2008. december 13. szombat 17.00 óra (Luca napja)

A Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület Klub helyisége

Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2.

“Nemzeti Klub”

LUCA NAPI VIGASSÁGOK
LABANT CSABA (Béke nagykövet) ÉS ADA gitárművész  előadás estje lesz, népi hagyományok felelevenítésével.

Vendégek: Ti, mindannyian – a magyar hagyományok tisztelői!

Műsorvezető: Dr. Bene Gábor

Házigazda: Apró Juhász János független önkormányzati képviselő

 

2008. december 21. vasárnap 16.00

Szegeden a Vértói Dombon az ÉLETFÁNÁL

“Nemzeti Klub”

A FÉNY FIAI VAGYUNK
Egyesületünk szabadtéri rendezvényt, ünnepet tart a Fény születése napján, ősi magyar szakrális szertartás kíséretében.
A négy világtáj felé tiszta tűz gyújtása. Kívánságok üzenetküldése a tiszta tűzből. Gyertek!

A szertartást végzik: Kurszán Ádáz Népe, Legolas, Sasíjászok, Szögedi Szittyák.

Házigazda: Apró Juhász János Őrző, független önkormányzati képviselő

Forró tea lesz!

 

2008

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület 2012 | Levél a honlap készítőjének