FVSZME - 2007 - Nemzeti Klub – “Újszögedi Esték” 2007. Előadások -


Nemzeti Klub – “Újszögedi Esték” 2007. Előadások

11 május 2010

2007. január 28. vasárnap 15 óra Nemzeti Klub, A Független Városi Szövetség Magyar Egyesület Klub helyisége
(Szent-Györgyi Albert u 2.)
SZÓLÁSSZABADSÁG ÉS GYÜLEKEZÉSI JOG
Vendég: Fáber Károly, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 tagja

2007. március 25. vasárnap 15 óra Nemzeti Klub (Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2)
MAREVOSZ
Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége
Vendég: Rajnai János a MAREVOSZ alapítója és főszervezője


2007. április 29. vasárnap 15 óra Nemzeti Klub (Újszeged, Szent-Györgyi Albert u. 2)
“LEESETT AZONOSÍTÓK ÉS VIPERA”
Vendég: Dr. Szöőr Anna a Morvai Bizottság jogász pszichológusa


2007. május 20. vasárnap 15 óra Nemzeti Klub,
A Független Városi Szövetség Magyar Egyesület Klub helyisége (Szent-Györgyi Albert u 2.)
DEMOKRÁCIA
Vendég: Bognár József a Magyarház Kiadó vezetője


2007. június 24. vasárnap 15 óra Nemzeti Klub,
A Független Városi Szövetség Magyar Egyesület Klub helyisége (Szent-Györgyi Albert u 2.)
“MÁSKÉPP”
Globalizáció ellenes folyóirat bemutatása
Vendég: Mikola Klára


Történelmi Magyar Napok 2007 – Szeged

MEGHÍVÓ – FELHÍVÁS
Tisztelt Honfitársam!
A Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület szervezésében 2007. augusztus 18-19-20-án kerül megrendezésre a “Történelmi Magyar Napok 2007 – Szeged” keretén belül a XII. Magyar Rovásíró Verseny és Konferencia, valamint a II. Dél-alföldi Hagyományőrző Kossuth Nap. A Történelmi Magyar Napok 2007 – Szeged rendezvénysorozatában terveink szerint helyet kap magyar népdal, népzene, néptánc, kézművesség, lovasbemutatók, magyar kutyafajták kiállítása és vására, sasíjász-bemutató, baranta-bemutató, honfoglalás-kori, és reformkori ételek főzőversenye, és 1848-as honvédbemutató.
Helyszín: Újszeged Eko-park – Szeged, Fürj u. 92/B
Rendezvényünket Szeged megyei jogú város támogatja és kapcsolódik az ugyanezen időpontban Szegeden zajló egyéb városi és nemzetközi rendezvényekhez: a Motorcsónak Világversenyhez, a Nemzetközi Grill Fesztiválhoz és a Szegedi Szabadtéri játékok Bánk-bán előadásához.
Egyesületünk következetesen száll síkra a Magyar Nemzeti Egység megteremtéséért. Szeretnénk elérni, hogy a magyar kultúra ünnepnapjai összekötő elemmé váljanak e többszörösen megosztott gondokkal terhelt világban. Először teszünk kísérletet a több ezer éves magyar múlt máig ható erejének felmutatására. Ősi rovásírásunk tudói versenyeznek Árpád vezérünk világraszóló pozsonyi győzelmének 1100 éves évfordulóján. Szent István-Vajk államalapításának és 1848 eszméjének segítségével a dicső múlt üzenetét adjuk át a jövő számára! Legyen ez közös felelősségünk, közös ügyünk, közös örömünk! A rendezvényt hagyományteremtő és Őrző céllal indítjuk el, amelyre szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait.
Kedves Barátunk! Amennyiben módja van a rendezvény bármilyen formában történő támogatására, azt hálás köszönettel fogadjuk. Támogatása a határon túlról érkező szegény sorsú rovásíró magyar fiatalok utazási költséginek fedezésére, valamint a 3 napos rendezvény alapvető költségeinek előteremtésére fordítjuk.
Bankszámla számunk: Budapest Bank Szeged 10102842-58389600-01000002
Adószámunk: 18476734-1-06 a támogatás adómentes, kérésére számlát adunk!
A részletes programról tájékoztatjuk. Várjuk szíves visszajelzését. Apró Juhász János elnök (6726. Szentgyörgyi Albert 2. T/fax: 62/430-274, vagy T/fax: 62/430-731, vagy aprojuhasz@intvitel.hu mobil: 06-70/558-1245), Toldi Miklós főkoordinátor (tolmik@yahoo.com). honlap: www.fvszme.hu
Jelentkezési határidő: 2007 augusztus 10.
Szeged, 2007. június 25. NAPISTEN HAVA- a 6047. MEDVETOROS évben.

Apró Juhász János


2007. szeptember 30. vasárnap 15 óra Független városi Szövetség-Magyar Egyesület Klubja
(Szentgyörgyi Albert u. 2.)
NEMZETI KLUB
Vendég: Simó József, Wass Albert magyarországi kiadója


2007. október 28. vasárnap 15 óra Nemzeti Klub, A Független Városi Szövetség Magyar Egyesület Klubhelysége (Szent-Györgyi Albert u 2.)
ŐSTÖRTÉNET ÉS MAGYAR HAGYOMÁNYOK
A Közéleti Kávéház előadássorozata a Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület Nemzeti Klubja szervezésében
A torínoi lepel: a feltámadás tanúja
Előadó: dr. Tábori László író, keletkutató (Budapest)
A szindonológiai kongresszusokon – melyek egyikén az előadó és felesége, Kiss Irén is részt vett –elhangzott előadások, kutatási eredmények ismertetése kapcsán a lepel történetének magyar vonatkozásai is szóba kerülnek. Az ott elhangzottak kapcsán méltán nevezték Jézus halotti leplét az “ötödik evangéliumnak”.

Az előadó tanulmányait a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézetben, az ELTE Bölcsészettudományi Karán és a jénai Friedrich Schiller Egyetemen végezte. Az Agyagtábla Baráti Társaság elnöke, a Magyar Őstörténeti munkaközösség tagja. Jelenleg Nimród mezopotámiai és bibliai szerepét kutatja, összevetve Krónikáink “magyar ősatya” szerepkörével.
Könyvei: Zen üzenet, Tao és kereszténység, Tao és halhatatlanság,
Krisztus és a Nap (Kiss Irénnel közösen),
Parancsolataink (Ókori törvények),
Párthia, egy ókori világbirodalom,
Gilgamestől Jézusig,
Hol vagy, Mezopotámia (Ács L.,Farkasinszky T., Kiss I., Záhonyi A., Zászlós L. társszerzőjeként),
Pesti embe


2007. november 25. vasárnap 15 óra Nemzeti Klub,
A Független Városi Szövetség Magyar Egyesület Klubhelysége (Szent-Györgyi Albert u 2.)
ŐSTÖRTÉNET ÉS MAGYAR HAGYOMÁNYOK
A Közéleti Kávéház előadássorozata a Független Városi Szövetség
– Magyar Egyesület Nemzeti Klubja szervezésében
Előadó: dr. Bérczi Szaniszló csillagász-geofizikus, űrkutató (ELTE, Budapest):
Az eurázsiai díszítőművészet és a matematika
(Ősi jelképeink és az eurázsiai műveltségek
rétegződése)
A szegedi születésű kutató a pécsi, a debreceni, a
szegedi és a soproni egyetemek vendégoktatója. 1994
óta kölcsönzi oktatási célra a NASA
holdkőzet-gyűjteményét és Japánból az antarktiszi
meteoritgyűjteményt. A Kis atlasz a Naprendszerről c.
tankönyvsorozat munkafüzetei (melyek közül több
angol nyelven is megjelent) a legújabb űrkutatási
eredményekről számolnak be. Egyik kutatási területe az
etnomatematika, mely többek között a régészeti
leleteken előforduló mintázatok geometriai jellemzőit
vizsgálja. Kabai Sándorral közösen írt munkájukban még
egy űrállomás építését is bemutatják. (A fejezet címe:
csillagszerkezetek krisztallográfiája Kabai S.:
Matematikai grafika I. c., könyvében, UNICONSTANT
Kiadó, 2002)
1995-ben lányaival közösen elindította az eurázsiai
művészeteket bemutató kiállítás- és kifestő-sorozatot,
melyet a Természet- és Környezetvédő Tanárok
Egyesülete ad ki. A füzetek segítik és érdekessé
teszik az eurázsiai műveltségekben megőrződött
jelképek iskolai tanítását. A hunok művészetéről szóló
összeállítást az előadás hallgatói is megtekinthetik.
A díszítő formák szerkezetének belső összefüggéseit
újszerűen, részben a matematika módszereinek
fölhasználásával tárja fel. A világhálón írásai pl. a
FORMA c. tokiói folyóiratnak a honlapján találhatók
meg.
Mint a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagja
rendszeresen tart előadásokat az eurázsiai műveltségek
rétegződéséről, a lovasnépek művészetéről és azoknak
más kultúrkörökben megjelenő párhuzamairól.
További témái: A műveltség rétegződése. Gondolkodási
és cselekvési rendszerek.
Szimmetria a díszítőművészetben, a természet
mintázatainak szerkezeti leírása (aranymetszés,
fraktálok, Fibonacci-növények rácsa, sejtautomaták).
Űrkutatási témái: anyagvizsgálatok a Naprendszerben, a
Hunveyor gyakorló űrszonda modell építése).


2007. december 10. hétfő 18 óra Nemzeti Klub,
A Független Városi Szövetség Magyar Egyesület Klubhelysége (Szent-Györgyi Albert u 2.)
MAGYAR JÖVŐKÉP?
Vendég: Vona Gábor a Jobbik elnöke
Beszélgetőtárs: Bene Gábor
Házigazda: Apró Juhász János Független Városi Szövetség Magyar Egyesület elnöke, önkormányzati képviselő


2007. december 16. vasárnap 15 óra Nemzeti Klub,
A Független Városi Szövetség Magyar Egyesület Klubhelysége (Szent-Györgyi Albert u 2.)
ŐSTÖRTÉNETI SZABADEGYETEM
A Közéleti Kávéház előadássorozata a Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület Nemzeti Klubja szervezésében
Előadó: dr. Hajdu Katalin (Budapest):
Rejtélyek Jézus szülőföldje és származása körül
(Ásatáson a Biblia földjén)
Milyen családba született Jézus? Volt-e zsinagógája Názáretnek?
Mit ír az Ásóval a Biblia nyomában c. könyv Jerikóról? Kik és honnan jöttek Palesztina őslakói, a filiszteusok,
akik mintegy 300 éven át a zsidó törzsek legveszélyesebb ellenfelei a filiszteus népek voltak?
Vajon kapcsolatban állhatnak-e a filiszteusok a jászokkal?
Milyen következtetéseket vonhatunk le a legújabb palesztinai régészeti feltárások eredményeiből?
Az említett kérdések megtárgyalásához teológiai, régészeti és őstörténeti ismeretek szükségesek.
Dr. Hajdu Katalin, a MBE magánegyetemének tanára nemcsak elméleti tanulmányokat folytatott,
hanem gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezik:
2007. júliusában részt vett a palesztinai Tel-es Safi, a Bibliai Gáth erődváros feltárásán.
Kutatásainak fő területe a bibliai filiszteus nép története és kora.
Eddigi publikációi: Jászok-e a filiszteusok?, A filiszteusok kora, A filiszteusok története.
Hajdu Katalin előadása a Szentföld történetének és Jézus földi életének rövid bemutatása után
a legfrissebb régészeti eredményekről számol be.
Nyári palesztinai munkájáról látványos felvételek is készültek,
melyeket most elsők között mi is megtekinthetünk.

2007

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület 2012 | Levél a honlap készítőjének