FVSZME - 2009 - Székely Himnusz Emlékmű -


Székely Himnusz Emlékmű

5 június 2009

A Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület Szöged, mint kezdeményező, valamint a Magyarok Szövetsége, Magyarok Világszövetsége nemzeti összefogásában, az anyaországi és a határon túli magyarság közös akaratából kerül felállításra a SZÉKELY HIMNUSZ és a fiatalon elhunyt szerzőinek emlékműve 2009. augusztus 1-én.

Kérjük töltse le támogatási kérelmünket: letöltés

A SZÉKELY HIMNUSZ EMLÉKMŰVÉNEK MŰLEÍRÁSA

 

A Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület Szöged, mint kezdeményező, valamint a Magyarok Szövetsége, Magyarok Világszövetsége nemzeti összefogásában, az anyaországi és a határon túli magyarság közös akaratából kerül felállításra a SZÉKELY HIMNUSZ és a fiatalon elhunyt szerzőinek emlékműve.

Szegeden, a Vér-tó melletti kurgánon, mint nemzeti emlékhelyen, a Székely Himnusz és szerzőinek emlékére állítandó szoborkompozíció rövid leírása.

A mű a székely eszmeiséget, motívumkincset igyekszik megjeleníteni.

A kompozíció főmotívuma a kopjafa, mely szimbólumaival a székely Világegyetem alkotóelemeit sorolja: föld, víz, tűz, székely kereszt, a horizontális kopjafamotívum pedig a Nap, Hold, világosság, sötétség, valamint a Boldogasszony 12 csillagát, köztük a kopjafa csúcsán az Esthajnalcsillagot hordozza, amely a magyaroké Nagyboldogasszony csillaga, kör és köröszt alakzatot formálva.

Maga a kopjafa a földet szimbolizáló, kockakővel burkolt kör alaprajzú gömbszelet formájú posztamensen áll.

A geometrikus motívumok figurális ábrázolásokkal egészülnek ki.

A mű kétnézetű, első oldala az égi, hátulsó a földi szférát jeleníti meg.

Boldogasszonyunk, a székely Babba Mária áldó-teremtő mozdulata rendezi az égitesteket, tekintete az Alsó Világra szegeződik.

A mű hátoldala a székelység himnuszára emlékezik, melynek versszakai a kopjafa eresz alatti feliratos helyén, vésett formában jelennek meg.

A felirat két oldalán Csanády György költő és Mihalik Kálmán zeneszerző életnagyságú portrészobra látható, alkotó, teremtő áhítatban, székely ruhában, mint „regös és hegedűs” megjelenítve.

Az alakok szintén keményfából kerülnek kifaragásra.

A kompozíció a Nap és Hold motívumnak megfelelően Kelet-Nyugati tájolású. Méretei: 370cm magasság, 220 cm legnagyobb szélesség.

Szeged. 2009. április 30.

Barta András szobrászművész

Apró Juhász János

Független Városi Szövetség Magyar Egyesület Elnöke

Független Önkormányzati Képviselő

az emlékmű szellemi atyja

2009

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület 2012 | Levél a honlap készítőjének