FVSZME - Egyesületünk - Üzenetünk a Szegedieknek – 12 pont -


Üzenetünk a Szegedieknek – 12 pont

2 szeptember 2010

„HAZÁDNAK
RENDÜLETLENÜL”

A SZEGEDI 12. PONT

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG –MAGYAR EGYESÜLET

VÁLASZTÁSI ÜZENETE
:

1. AZ EGYESÜLETÜNK – NEM ÍGÉR SEMMIT! MERT MA ITT ÉS MOST HA VALAKI ÍGÉR, AZ NEM MOND IGAZAT! A CSELEKVÉS VÉGSŐ ÓRÁJÁBAN VAGYUNK.

2. A FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG-MAGYAR EGYESÜLET LEGFONTOSABB VÁLASZTÁSI ÜZENETE: SENKI ELLEN – MINDENKIÉRT!!

3. EGYSÉGES NEMZETET- NEMZETI ÖSSZEFOGÁST- NEMZETEGYESÍTÉST!

4. MAGYARORSZÁGOT ISMÉT ÉS ÚJRA GYARMATOSÍTOTTÁK! A MAGYAR NEM BÉRRABSZOLGÁNAK SZÜLETETT SEM ITTHON- SEM KÜLFÖLDÖN!

5. FRANCIA ÁLLAMI TULAJDONBA PRIVATIZÁLTÁK A DÉMÁSZT, DÉGÁZT ÉS A VÍZMŰVEKET- A NEMZETI VAGYONUNKAT!

MA PÁRIZSNAK FIZETJÜK A VILLANYT, GÁZT, VIZET, ÉS EGYRE TÖBBET ÉS

TÖBBET.

MOSTMÁR KI KELL MONDANUNK: ELÉGVOLT!

A TÁVFŰTÉST VISSZA AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA!

AZ ALTERNATÍVNAK MONDOTT TERMÉSZETES, MEGÚJULT ENERGIÁINKNAK: TERMÁLVÍZ, NAPFÉNY, BIOENERGIA – ELSŐBBSÉGET!

6. A HAGYOMÁNYOS SZEGEDI TERMELŐ ÉS FELDOLGOZÓ ÜZEMEKET (KONZERVGYÁRTÁS STB.) HALDÉKTALANUL VISSZA KELL ÁLLÍTANI!

A HAGYOMÁNYOS SZEGEDI KÉZMŰ-, ÉS KISIPART (CIPŐ, PAPUCS,

SZÍJGYÁRTÁS, HANGSZERGYÁRTÁS, STB.) ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉGGEL ÚJRA KELL INDÍTANI!

VISSZA KELL ÁLLÍTANI A TERMELÉST, HOGY

A MUNKA ÉS A TELJESÍTMÉNY LEGYEN ISMÉT AZ ÉRTÉKTEREMTŐ ALAP!

7. A TUDOMÁNY, KULTÚRA, AGRÁRIUM VILÁGSZÍNVONALON ELISMERT- ITTHON MELLŐZÖTT MŰHELYEINEK ÉS AZOK MŰVELŐINEK- JELESEINKNEK- MÉLTÓ ANYAGI ÉS ERKÖLCSI HÁTTERET ÉS MEGBECSÜLÉST KELL BIZTOSÍTANI!

AZ ÍGY LÉTREHOZOTT ÉRTÉKEKET A JÖVŐ SZÁMÁRA MAGYAR TULAJDONBAN KELL MEGŐRIZNI!

8. AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN NE A NYUGATRÓL ÁTVETT GLOBALISTA SZÉLHÁMOSSÁG ÉS SZENNY ROMBOLJON!

VISSZA KELL ÁLLÍTANI A HAGYOMÁNYOS ISKOLARENDSZERT A MAGYAR NEMZETI ÉRTÉKEKET ÁTADÓ OKTATÁST!

A MAGYAR HAGYOMÁNYOK MŰVELÉSÉNEK ÉLMÉNYVILÁGÁT MEG KELL ISMERTETNI UTÓDAINKKAL!

9. MAGYAR JELENÜNK ÉS JÖVŐNK VÉGVESZÉLYBEN!

NEMZETÜNKET PUSZTULÁSRA ÍTÉLTÉK IDEGEN ERŐK! EZ LENNE TRIANON HARMADIK FÖLVONÁSA!

1. AZ ORSZÁGOT, A NEMZETET FÖLDARABOLTÁK!

2. AZ IPARÁT, A BÁNYÁSZATÁT, A KULTÚRÁJÁT, A HONVÉDELMÉT, A CSALÁDOK EGYSÉGÉT FÖLSZÁMOLTÁK!

3.A JÖVŐT MOST SZÁMOLJÁK ILLETVE SZÁMOLNÁK FÖL!

FIAINKAT ÉS LEÁNYAINKAT ŰZIK EL KÜLFÖLDRE, MERT ITTHON ELVETTÉK AZ ÉLETTERÜKET!

A MUNKA – A CSALÁDALAPÍTÁS ITTHON LEHETETLEN!

MAGYARSÁGUNKAT TIPORJÁK, AZ EMBEREK NEMZETI ÖNÉRZETÉT LENÉZIK,

GÚNNYAL, MEGALÁZÁSSAL, ÉLETFELTÉTELEINK MEGVONÁSÁVAL

GYALÁZNAK BENNÜNKET!

ELÉG VOLT, ELÉG VOLT!

10. A NEMZET CSAK EGYSÉGBEN KÉPES SAJÁT SORSÁT JÓ IRÁNYBA FORDÍTANI -MEGVÁLTOZTATNI!

EZ NEM PÁRTKÉRDÉS: BALOLDAL, VAGY JOBBOLDAL KÉRDÉSE TÖBBÉ-

HANEM KÖZÖS NEMZETI ÜGYÜNK!

E LELKIISMERET ALÓL SENKI NEM KAP FELMENTÉST!

11. A FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG- MAGYAR EGYESÜLET EGYETLEN FILLÉR ÁLLAMI – ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS NÉLKÜL, DE A SZEGEDI- VÉRTÓI NÉP, AZ ANYAORSZÁGI ÉS A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG NEMZETI ÖSSZEFOGÁSÁVAL ERŐN FELÜL HOZTA LÉTRE A SZEGEDI CSODÁT:

A VÉRTÓI- NEMZETI EMLÉKHELYET-

ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY:

-A MA ÉLŐK ÚJBÓL ERŐT MERÍTHESSENEK A MAGYAR ÉLETFA GYÖKEREI

ÁLTAL ABBÓL A SOK EZERÉVES MÚLTBÓL ÉS HARCBÓL,

AMIT KÜLDETÉSES MAGYARJAINK TETTEK A HAZÁÉRT ÉS A NEMZETÉRT

-ÜZENETE LEGYEN, HOGY NEM ENGEDJÜK ELVENNNI A MÚLTUNKAT ÉS

TÖRTÉNELMÜNKET, HANEM A VÉRTÓI EMLÉKHELY LÉTREHOZÁSÁVAL IS

NÉPÜNK ÖRÖK FENNMARADÁSÁNAK MEGŐRZÉSÉÉRT DOLGOZTUNK.

-PÉLDAÉRTÉKŰ EMBERI MAGATARTÁST TANUSÍTÓ MAGYARJAINK –PETŐFI

SÁNDOR, AZ ARADI TIZENHÁROM, RÁKÓCZIAK,…S A TÖBBI MAGYAR SORS-

VÁLLALÓ NEM HIÁBA ÁLDOZTÁK ÉLETÜKET NEMZETÜK UTÓDJAIÉRT.

12. -A VÉRTÓN ŐRT ÁLLÓ SZÉKELYKAPUK A MAGYAR NEMZETI KULTÚRA RÉSZEI: MINT KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR , ORBÁN BALÁZS ÉS AZ A SOK ER-

DÉLYBEN- BÁCSKÁBAN-BÁNÁTBAN, FÖLVIDÉKEN, KÁRPÁTALJÁN, ŐRVIDÉ- KEN, KÁRPÁTALJÁN SZÜLETETT, AKIK A VILÁG ASZTALÁRA HELYEZTÉK

TUDÁSUKAT, LELKÜKET, ÉLETÜKET.

-A VÉRTÓI DOMBON ÁLLÓ ÉS ÉLETRE KELT SZÉKELYKAPUK – A MAJD 1,5

MILLIÓ, ÉS TÖBB ÉVEZREDE A KÁRPÁTMEDENCÉBEN KÜZDELEMMEL

FENNMARDT TESTVÉREINK ERŐNKET ADÓ ÜZENETE A SZÖGEDI

ÉS AZ ANYAORSZÁGBAN MARADT MAGYARSÁGHOZ.

-A XXI.SZÁZAD KORSZERŰ NEMZET POLITIKÁJÁT, S EGYBEN ÚJ JÁRHATÓ HÍD PILLÉREIT ALAPOZTUK MEG AZ ELSZAKÍTOTT MAGYAR NEMZETRÉSZEK KÖZÖTT.

-A POLITIKUSOK FELELŐSSÉGÉT ÉS SZÁMONKÉRHETŐSÉGÉNEK GYAKOR-

LATÁT ÉRDEMBEN FOLYAMATBA KELL HELYEZNI A TÁRSADALOM

EGYES TAGJAI, VALAMINT NEMZETÜNK ALKOTÓRÉSZEI ÉRDEKÉBEN

VÉGREHAJTOTT TETTEIKÉRT VAGY MULASZTÁSUKÉRT.

A MI ÖREG ISTEN ATYÁNK ÁLDÁSA ADJON ERŐT ÉS REMÉNYT AHHOZ A HARCHOZ AMELY VÉGÉN A MAGYAR, ÍGY A SZÖGEDI NÉP ISMÉT FÖLEMELHETI FEJÉT A FÉNY FELÉ, HOGY MINDENT MEGTETT GYERMEKEIÉRT ÉS A KÖZÖS MAGYAR JÖVŐÉRT!

APRÓ JUHÁSZ JÁNOS

Egyesületünk

Független Városi Szövetség - Magyar Egyesület 2012 | Levél a honlap készítőjének